Handel

Model konsumpcji Keynessa

Posted on:

Podstawy Modelu Konsumpcji Keynessa Model konsumpcji Johna Maynarda Keynesa, jednego z najbardziej wpływowych ekonomistów XX wieku, stanowi kluczowy element teorii ekonomii keynesowskiej. Według Keynesa, konsumpcja gospodarstw domowych jest […]